Kuželky

Pravidla kuželek

Kuželky se hrají na dráze k tomuto sportu určené. Hráči kutálejí koule po dráze tak, aby shodili co nejvíc z devíti kuželek postavených na její konci. Každá shozená kuželka znamená jeden bod. V závislosti na disciplíně má hráč buď možnost kuželky, které zůstaly po prvním hodu stát, shodit dorážkou, nebo hází při každém hodu do plného počtu.

1. Disciplíny

V kuželkářském sportu se soutěží v těchto disciplínách:

a) Plné – hráč hází každým hodem do plného stavu devíti kuželek.
b) Dorážková – hráč po prvním hodu do plných doráží dalšími hody kuželky, které zůstaly stát. Po jejich doražení se celý způsob opakuje.
c) Sdružená – hráč hází polovinu hodů do plných a polovinu v dorážkové.

  • Sdružená hra je v dnešní době nejčastější disciplínou pro každého kuželkáře. Rozděluje se do soutěží
  • Sdružená disciplína 200 hs se hraje přes čtyři dráhy.Hráč nejprve hází 25 hodů do plných a pak 25 hodů dorážkové na každé dráze.
  • Sdružená disciplína 120 hs se hraje přes čtyři dráhy. Hráč nejprve hází 15 hodů do plných a pak 15 hodů dorážkové na každé dráze.
  • Sdružená disciplína 100 hs se hraje přes dvě dráhy. Hráč nejprve hází 25 hodů do plných a pak 25 hodů dorážkové na každé dráze.
  • Sdružená disciplína 60 hs se hraje přes dvě dráhy. Hráč nejprve hází 15 hodů do plných a pak 15 hodů dorážkové na každé dráze.

2. Hrací doba

Při všech soutěžích je hrací doba pro 50 hodů stanovena na 20 minut a pro 30 hodů 12 minut. Časový limit lze uplatnit jen je-li k dispozici ovladatelná časomíra a hráč je o čerpání časového limitu přiměřeným způsobem informován. Překročí-li hráč vlastní vinou časový limit, počítají se mu jen ty hody, které absolvoval, a ten výkon, kterého dosáhl v časovém limitu.

3. Regulérně poražené kuželky

Ve všech disciplínách představuje každá regulérně poražená kuželka jeden bod. Kuželky mohou být řádně poraženy:

a) přímo koulí
b) nárazem jedné kuželky do druhé
c) závěsnou šňůrou jiné kuželky

4. Neregulérně poražené kuželky

Neregulérně poražené kuželky jsou:

a) kuželky poražené koulí odraženou od zadní odrazové stěny
b) kuželky poražené koulí odraženou od bočního mantinelu
c) kuželky poražené v době, kdy ASK (automatický stavěč kuželek) nebyl připraven ke hře (nebyl připraven registrovat poražené kuželky).

 

5. Důvody k opakování hodu

a) Vypadne-li vracející se koule ze zásobníku (sběhu) na dráhu při provádění hodu hráčem.
b) Jestliže cizí těleso, které je na dráze nebo se na dráhu dostane, změní směr hozené koule.
c) Pokud koule zasáhne některou kuželku v době, kdy ASK není připraven registrovat poražené kuželky.
d) Vběhne-li některá osoba při provádění hodu do dráhy a hráč ve snaze zadržet kouli ji nemůže správně usměrnit.
e) Zhasne –li při provádění hodu světlo.
f) Nastane-li porucha ASK.
g) V případě jiné závažné okolnosti posouzené rozhodčím jako důvod k opakování hodu.

6. Chybný hod

Za chybný hod se považuje hod, kterým nebyla regulérně poražena kuželka nebo se hráč při hodu dopustil přešlapu.z